Even voorstellen

Mijn naam is Hilde Guis. Ik ben getrouwd met Pieter en samen hebben we 3 kinderen; 2 jongens van 13 en 10 jaar en een meisje van 6 jaar. Ik heb altijd een passie voor kinderboeken gehad. Als Pabo studente moest ik me in een kinderboekwinkel altijd al inhouden... Zo veel mooie boeken!! Ik heb van 2001 – 2011 in het onderwijs gewerkt als leerkracht, als remedial teacher en het laatste jaar ook als leescoördinator. Ik merkte dat veel kinderen, vooral die al wat leesproblemen hebben, maar moeilijk aan het lezen ter krijgen zijn. Ook merkte ik dat veel ouders maar weinig tijd nemen of hebben om hun kinderen voor te lezen.

In 2011 heb ik Joepie, lezen! opgericht. Joepie, lezen! bestaat uit 2 elementen. Het is enerzijds een leesbevorderingsprogramma voor basisscholen. Kinderen kunnen elkaar leestips geven en hun leeskilometers bijhouden. Leerkrachten hebben overzicht welke boeken wel en welke niet populair zijn. Ook gebruiken scholen het als uitleensysteem voor hun schoolbibliotheek.

Anderzijds wil ik het voorlezen bij ouders en verzorgers van kinderen van 0-6 jaar (weer) onder de aandacht brengen. Dat doe ik door middel van ouderavonden en “party’s” aan huis. Aan de hand van een speciaal geselecteerde boekencollectie wil ik mensen enthousiast krijgen om (nog) meer te gaan voorlezen en wil ik mensen helpen mooie boeken te kiezen die hoogstwaarschijnlijk echte blijvertjes worden…

Naast mijn werk voor Joepie, lezen! werk ik ook als pedagogisch medewerkster op een peuterspeelzaal. Hier kan ik mijn boekenliefde ook goed kwijt. Heerlijk vind ik het om te zien dat, als ik met een boek en één peuter op de bank ga zitten er langzamerhand steeds meer peutertjes uit alle hoeken komen aanlopen om dit ook mee te maken… Echt genietmomentjes!